Captain Tsubasa : Golden 23

Captain Tsubasa : Golden 23

Tên khác: Captain Tsubasa : Golden 23
Thể loại: Sports
Tác giả: Yoichi TAKAHASHI
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Captain Tsubasa : Golden 23:

Thử thách tiếp theo của Tsubasa và những đồng đội thuộc thế hệ Vàng của Nhật Bản sau phần Đường tới 2002 . Truyện tập trung vào 23 thành viên đội U22 Nhật Bản trong cuộc chinh phục chiếc Huy chương Vàng Olympic..

Loading...

Danh sách chương

Chapter 112 10/05/2018

Chapter 111 10/05/2018

Chapter 110 10/05/2018

Chapter 109 10/05/2018

Chapter 108 09/05/2018

Chapter 107 09/05/2018

Chapter 106 09/05/2018

Chapter 105 08/05/2018

Chapter 104 08/05/2018

Chapter 103 08/05/2018

Chapter 102 08/05/2018

Chapter 101 08/05/2018

Chapter 100 08/05/2018

Chapter 99 08/05/2018

Chapter 98 06/05/2018

Chapter 97 06/05/2018

Chapter 96 06/05/2018

Chapter 95 06/05/2018

Chapter 94 06/05/2018

Chapter 93 06/05/2018

Chapter 92 05/05/2018

Chapter 91 05/05/2018

Chapter 90 05/05/2018

Chapter 89 05/05/2018

Chapter 88 04/05/2018

Chapter 87 04/05/2018

Chapter 86 04/05/2018

Chapter 85 04/05/2018

Chapter 84 04/05/2018

Chapter 83 04/05/2018

Chapter 82 04/05/2018

Chapter 81 04/05/2018

Chapter 80 04/05/2018

Chapter 79 04/05/2018

Chapter 78 26/04/2018

Chapter 77 26/04/2018

Chapter 76 26/04/2018

Chapter 75 26/04/2018

Chapter 74 25/04/2018

Chapter 73 25/04/2018

Chapter 72 24/04/2018

Chapter 71 24/04/2018

Chapter 70 24/04/2018

Chapter 69 24/04/2018

Chapter 68 24/04/2018

Chapter 67 24/04/2018

Chapter 66 24/04/2018

Chapter 65 24/04/2018

Chapter 64 24/04/2018

Chapter 63 24/04/2018

Chapter 62 24/04/2018

Chapter 61 24/04/2018

Chapter 60 24/04/2018

Chapter 59 24/04/2018

Chapter 58 24/04/2018

Chapter 57 24/04/2018

Chapter 56 24/04/2018

Chapter 55 24/04/2018

Chapter 54 24/04/2018

Chapter 53 24/04/2018

Chapter 52 24/04/2018

Chapter 51 24/04/2018

Chapter 50 24/04/2018

Chapter 49 24/04/2018

Chapter 48 24/04/2018

Chapter 47 24/04/2018

Chapter 46 24/04/2018

Chapter 45 24/04/2018

Chapter 44 24/04/2018

Chapter 43 24/04/2018

Chapter 42 24/04/2018

Chapter 41 24/04/2018

Chapter 40 24/04/2018

Chapter 39 24/04/2018

Chapter 38 24/04/2018

Chapter 37 24/04/2018

Chapter 36 24/04/2018

Chapter 35 24/04/2018

Chapter 34 24/04/2018

Chapter 33 24/04/2018

Chapter 32 24/04/2018

Chapter 31 24/04/2018

Chapter 30 24/04/2018

Chapter 29 24/04/2018

Chapter 28 24/04/2018

Chapter 27 24/04/2018

Chapter 26 24/04/2018

Chapter 25 24/04/2018

Chapter 24 24/04/2018

Chapter 23 24/04/2018

Chapter 22 24/04/2018

Chapter 21 24/04/2018

Chapter 20 24/04/2018

Chapter 19 24/04/2018

Chapter 18 24/04/2018

Chapter 17 24/04/2018

Chapter 16 24/04/2018

Chapter 15 24/04/2018

Chapter 14 24/04/2018

Chapter 13 24/04/2018

Chapter 12 24/04/2018

Chapter 11 24/04/2018

Chapter 10 24/04/2018

Chapter 9 24/04/2018

Chapter 8 24/04/2018

Chapter 7 24/04/2018

Chapter 6 24/04/2018

Chapter 5 24/04/2018

Chapter 4 24/04/2018

Chapter 3 24/04/2018

Chapter 2 24/04/2018

Chapter 1 24/04/2018