Cực Hạn Chi Địa

Cực Hạn Chi Địa

Tên khác: Cực Hạn Chi Địa
Thể loại: Action , Fantasy , Horror , Manhua , Sci-fi , Tragedy
Tác giả: Đấu Chí
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cực Hạn Chi Địa:

Sau ngày tận thế, ác ma ngang dọc, kẻ ác nắm quyền, chỉ có cường giả mới sống sót được ở mảnh đất này, một thiếu niên bí ẩn vì tìm người thân nhất của mình, đặt chân trên hành trình không thể quay đầu.

Loading...

Danh sách chương

Chapter 76 05/11/2018

Chapter 75 05/11/2018

Chapter 74 05/11/2018

Chapter 73 05/11/2018

Chapter 72 05/11/2018

Chapter 71 05/11/2018

Chapter 70 05/11/2018

Chapter 69 05/11/2018

Chapter 68 10/10/2018

Chapter 67 10/10/2018

Chapter 66 10/10/2018

Chapter 65 10/10/2018

Chapter 64 10/10/2018

Chapter 63 10/10/2018

Chapter 62 10/10/2018

Chapter 61 10/10/2018

Chapter 60 22/09/2018

Chapter 59 17/09/2018

Chapter 58 15/09/2018

Chapter 57 14/09/2018

Chapter 56 12/09/2018

Chapter 55 10/09/2018

Chapter 54 07/09/2018

Chapter 53 05/09/2018

Chapter 52 29/08/2018

Chapter 51 27/08/2018

Chapter 50 27/08/2018

Chapter 49 27/08/2018

Chapter 48 27/08/2018

Chapter 47 27/08/2018

Chapter 46 27/08/2018

Chapter 45 27/08/2018

Chapter 44 09/08/2018

Chapter 43 07/08/2018

Chapter 42 01/08/2018

Chapter 41 31/07/2018

Chapter 40 27/07/2018

Chapter 39 24/07/2018

Chapter 38 24/07/2018

Chapter 37 24/07/2018

Chapter 36 24/07/2018

Chapter 35 24/07/2018

Chapter 34 24/07/2018

Chapter 33 24/07/2018

Chapter 32 24/07/2018

Chapter 31 24/07/2018

Chapter 30 24/07/2018

Chapter 29 24/07/2018

Chapter 28 24/07/2018

Chapter 27 24/07/2018

Chapter 26 24/07/2018

Chapter 25 24/07/2018

Chapter 24 24/07/2018

Chapter 23 24/07/2018

Chapter 22 14/06/2018

Chapter 21 14/06/2018

Chapter 20 14/06/2018

Chapter 19 14/06/2018

Chapter 18 14/06/2018

Chapter 17 14/06/2018

Chapter 16 14/06/2018

Chapter 15 14/06/2018

Chapter 14 14/06/2018

Chapter 13 14/06/2018

Chapter 12 14/06/2018

Chapter 11 14/06/2018

Chapter 10 14/06/2018

Chapter 9 14/06/2018

Chapter 8 14/06/2018

Chapter 7 14/06/2018

Chapter 6 14/06/2018

Chapter 5 14/06/2018

Chapter 4 14/06/2018

Chapter 3 14/06/2018

Chapter 2 14/06/2018

Chapter 1 14/06/2018