Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhua , Mystery , Sci-fi
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Trạng thái: Còn tiếp


10 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đấu Phá Thương Khung:

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh !
Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung !
Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.
Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình !
Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Loading...

Danh sách chương

Chapter 233 02/07/2018

Chapter 232 02/07/2018

Chapter 231 02/07/2018

Chapter 230 19/05/2018

Chapter 229 02/07/2018

Chapter 228 25/04/2018

Chapter 227 19/04/2018

Chapter 226 14/04/2018

Chapter 225 14/04/2018

Chapter 224 14/04/2018

Chapter 223 14/04/2018

Chapter 222 14/04/2018

Chapter 221 14/04/2018

Chapter 220 14/04/2018

Chapter 219 14/04/2018

Chapter 218 14/04/2018

Chapter 217 14/04/2018

Chapter 216 11/04/2018

Chapter 215 11/04/2018

Chapter 214 11/04/2018

Chapter 213 11/04/2018

Chapter 212 11/04/2018

Chapter 211 11/04/2018

Chapter 210 11/04/2018

Chapter 209 11/04/2018

Chapter 208 11/04/2018

Chapter 207 11/04/2018

Chapter 206 11/04/2018

Chapter 205 11/04/2018

Chapter 204 11/04/2018

Chapter 203 11/04/2018

Chapter 202 11/04/2018

Chapter 201 11/04/2018

Chapter 200 11/04/2018

Chapter 199 11/04/2018

Chapter 198 11/04/2018

Chapter 197 11/04/2018

Chapter 196 11/04/2018

Chapter 195 11/04/2018

Chapter 194 11/04/2018

Chapter 193 11/04/2018

Chapter 192 11/04/2018

Chapter 191 11/04/2018

Chapter 190 11/04/2018

Chapter 189 11/04/2018

Chapter 188 11/04/2018

Chapter 187 11/04/2018

Chapter 186 11/04/2018

Chapter 185 11/04/2018

Chapter 184 11/04/2018

Chapter 183 11/04/2018

Chapter 182 11/04/2018

Chapter 181 11/04/2018

Chapter 180 11/04/2018

Chapter 179 11/04/2018

Chapter 178 11/04/2018

Chapter 177 11/04/2018

Chapter 176 11/04/2018

Chapter 175 11/04/2018

Chapter 174 11/04/2018

Chapter 173 11/04/2018

Chapter 172 11/04/2018

Chapter 171 11/04/2018

Chapter 170 11/04/2018

Chapter 169 11/04/2018

Chapter 168 11/04/2018

Chapter 167 11/04/2018

Chapter 166 11/04/2018

Chapter 165 11/04/2018

Chapter 164 11/04/2018

Chapter 163 11/04/2018

Chapter 162 11/04/2018

Chapter 161 11/04/2018

Chapter 160 11/04/2018

Chapter 159 11/04/2018

Chapter 158 11/04/2018

Chapter 157 11/04/2018

Chapter 156 11/04/2018

Chapter 155 11/04/2018

Chapter 154 11/04/2018

Chapter 153 11/04/2018

Chapter 152 11/04/2018

Chapter 151: Raw 11/04/2018

Chapter 150 11/04/2018

Chapter 149 11/04/2018

Chapter 148 11/04/2018

Chapter 147 11/04/2018

Chapter 146 11/04/2018

Chapter 145 11/04/2018

Chapter 144 11/04/2018

Chapter 143 11/04/2018

Chapter 142 11/04/2018

Chapter 141 11/04/2018

Chapter 140 11/04/2018

Chapter 139 11/04/2018

Chapter 138 11/04/2018

Chapter 137 11/04/2018

Chapter 136 11/04/2018

Chapter 135 11/04/2018

Chapter 134 11/04/2018

Chapter 133 11/04/2018

Chapter 132 11/04/2018

Chapter 131 11/04/2018

Chapter 130 11/04/2018

Chapter 129 11/04/2018

Chapter 128 11/04/2018

Chapter 127 11/04/2018

Chapter 126 11/04/2018

Chapter 125 11/04/2018

Chapter 124 11/04/2018

Chapter 123 11/04/2018

Chapter 122 11/04/2018

Chapter 121 11/04/2018

Chapter 120 11/04/2018

Chapter 119 11/04/2018

Chapter 118 11/04/2018

Chapter 117 11/04/2018

Chapter 116 11/04/2018

Chapter 115 11/04/2018

Chapter 114 11/04/2018

Chapter 113 11/04/2018

Chapter 112 11/04/2018

Chapter 111 11/04/2018

Chapter 110 11/04/2018

Chapter 109 11/04/2018

Chapter 108 11/04/2018

Chapter 107 11/04/2018

Chapter 106 11/04/2018

Chapter 105 11/04/2018

Chapter 104 11/04/2018

Chapter 103 11/04/2018

Chapter 102 11/04/2018

Chapter 101 11/04/2018

Chapter 100 11/04/2018

Chapter 99 11/04/2018

Chapter 98 11/04/2018

Chapter 97 11/04/2018

Chapter 96 11/04/2018

Chapter 95 11/04/2018

Chapter 94 11/04/2018

Chapter 93 11/04/2018

Chapter 92 11/04/2018

Chapter 91 11/04/2018

Chapter 90 11/04/2018

Chapter 89 11/04/2018

Chapter 88 11/04/2018

Chapter 87 11/04/2018

Chapter 86 11/04/2018

Chapter 85 11/04/2018

Chapter 84 11/04/2018

Chapter 83 11/04/2018

Chapter 82 11/04/2018

Chapter 81 11/04/2018

Chapter 80 11/04/2018

Chapter 79 11/04/2018

Chapter 78 11/04/2018

Chapter 77 11/04/2018

Chapter 76 11/04/2018

Chapter 75 04/04/2018

Chapter 74 04/04/2018

Chapter 73 04/04/2018

Chapter 72 04/04/2018

Chapter 71 04/04/2018

Chapter 70 04/04/2018

Chapter 69 04/04/2018

Chapter 68 04/04/2018

Chapter 67 04/04/2018

Chapter 66 04/04/2018

Chapter 65 04/04/2018

Chapter 64 04/04/2018

Chapter 63 04/04/2018

Chapter 62 04/04/2018

Chapter 61 04/04/2018

Chapter 60 04/04/2018

Chapter 59 04/04/2018

Chapter 58 04/04/2018

Chapter 57 04/04/2018

Chapter 56 04/04/2018

Chapter 55 04/04/2018

Chapter 54 04/04/2018

Chapter 53 04/04/2018

Chapter 52 04/04/2018

Chapter 51 04/04/2018

Chapter 50 04/04/2018

Chapter 49 04/04/2018

Chapter 48 04/04/2018

Chapter 47 04/04/2018

Chapter 46 04/04/2018

Chapter 45 04/04/2018

Chapter 44 04/04/2018

Chapter 43 04/04/2018

Chapter 42 04/04/2018

Chapter 41 04/04/2018

Chapter 40 04/04/2018

Chapter 39 04/04/2018

Chapter 38 04/04/2018

Chapter 37 04/04/2018

Chapter 36 04/04/2018

Chapter 35 04/04/2018

Chapter 34 04/04/2018

Chapter 33 04/04/2018

Chapter 32 04/04/2018

Chapter 31 04/04/2018

Chapter 30 04/04/2018

Chapter 29 04/04/2018

Chapter 28 04/04/2018

Chapter 27 04/04/2018

Chapter 26 04/04/2018

Chapter 25 04/04/2018

Chapter 24 04/04/2018

Chapter 23 04/04/2018

Chapter 22 04/04/2018

Chapter 21 04/04/2018

Chapter 20 04/04/2018

Chapter 19 04/04/2018

Chapter 18 04/04/2018

Chapter 17 04/04/2018

Chapter 16 04/04/2018

Chapter 15 04/04/2018

Chapter 14 04/04/2018

Chapter 13 04/04/2018

Chapter 12 04/04/2018

Chapter 11 04/04/2018

Chapter 10 04/04/2018

Chapter 9 04/04/2018

Chapter 8 04/04/2018

Chapter 7 04/04/2018

Chapter 6 04/04/2018

Chapter 5 04/04/2018

Chapter 4 04/04/2018

Chapter 3 04/04/2018

Chapter 2 04/04/2018

Chapter 1 04/04/2018