History's Strongest Disciple Kenichi

History's Strongest Disciple Kenichi

Tên khác: Kenichi
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Martial Arts , Manga
Tác giả: Matsuena Syun
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

History's Strongest Disciple Kenichi:

Shirahama Kenichi là một nam sinh tầm thường được bạn bè gán cho biệt danh "con gà " vì lúc nào cậu cũng bị bắt nạt. Một ngày nọ cậu gặp một cô nữ sinh tuyệt đẹp học cũng trường tên Jumiko và đồng ý giúp cậu học sinh học karate tại chính võ đường nhà mình. Tại đó Kenichi dc thọ giáo nhìu bậc thầy về đủ các loại võ như Quyền Thái, Taekwondo, Võ Trung Hoa, Judo... và bao nhiu phiền tóa cũng từ đó mà sinh ra... Càng ngày, Kenichi càng trưởng thành và càng mạnh mẽ...

Loading...

Danh sách chương

Chapter 583 07/04/2018

Chapter 582 07/04/2018

Chapter 581 07/04/2018

Chapter 580 07/04/2018

Chapter 579 07/04/2018

Chapter 578 07/04/2018

Chapter 577 07/04/2018

Chapter 576 07/04/2018

Chapter 575 07/04/2018

Chapter 574 07/04/2018

Chapter 573 07/04/2018

Chapter 572 07/04/2018

Chapter 571 07/04/2018

Chapter 570 07/04/2018

Chapter 569 07/04/2018

Chapter 568 07/04/2018

Chapter 567 07/04/2018

Chapter 566 07/04/2018

Chapter 565 07/04/2018

Chapter 564 07/04/2018

Chapter 563 07/04/2018

Chapter 562 07/04/2018

Chapter 561 07/04/2018

Chapter 560 07/04/2018

Chapter 559 07/04/2018

Chapter 558 07/04/2018

Chapter 557 07/04/2018

Chapter 556 07/04/2018

Chapter 555 07/04/2018

Chapter 554 07/04/2018

Chapter 553 07/04/2018

Chapter 552 07/04/2018

Chapter 551 07/04/2018

Chapter 550 07/04/2018

Chapter 549 07/04/2018

Chapter 548 07/04/2018

Chapter 547 07/04/2018

Chapter 546 07/04/2018

Chapter 545 07/04/2018

Chapter 544 07/04/2018

Chapter 543 07/04/2018

Chapter 542 07/04/2018

Chapter 541 07/04/2018

Chapter 540 07/04/2018

Chapter 539 07/04/2018

Chapter 538 07/04/2018

Chapter 537 07/04/2018

Chapter 536 07/04/2018

Chapter 535 07/04/2018

Chapter 534 07/04/2018

Chapter 533 07/04/2018

Chapter 532 07/04/2018

Chapter 531 07/04/2018

Chapter 530 07/04/2018

Chapter 529 07/04/2018

Chapter 528 07/04/2018

Chapter 527 07/04/2018

Chapter 526 07/04/2018

Chapter 525 07/04/2018

Chapter 524 07/04/2018

Chapter 523 07/04/2018

Chapter 522 07/04/2018

Chapter 521 07/04/2018

Chapter 520 07/04/2018

Chapter 519 07/04/2018

Chapter 518 07/04/2018

Chapter 517 07/04/2018

Chapter 516 07/04/2018

Chapter 515 07/04/2018

Chapter 514 07/04/2018

Chapter 513 07/04/2018

Chapter 512 07/04/2018

Chapter 511 07/04/2018

Chapter 510 07/04/2018

Chapter 509 07/04/2018

Chapter 508 07/04/2018

Chapter 507 07/04/2018

Chapter 506 07/04/2018

Chapter 505 07/04/2018

Chapter 504 07/04/2018

Chapter 503 07/04/2018

Chapter 502 07/04/2018

Chapter 501 07/04/2018

Chapter 500 07/04/2018

Chapter 499 07/04/2018

Chapter 498 07/04/2018

Chapter 497 07/04/2018

Chapter 496 07/04/2018

Chapter 495 07/04/2018

Chapter 494 07/04/2018

Chapter 493 07/04/2018

Chapter 492 07/04/2018

Chapter 491 07/04/2018

Chapter 490 07/04/2018

Chapter 489 07/04/2018

Chapter 488 07/04/2018

Chapter 487 07/04/2018

Chapter 486 07/04/2018

Chapter 485 07/04/2018

Chapter 484 07/04/2018

Chapter 483 07/04/2018

Chapter 482 07/04/2018

Chapter 481 07/04/2018

Chapter 480 07/04/2018

Chapter 479 07/04/2018

Chapter 478 07/04/2018

Chapter 477 07/04/2018

Chapter 476 07/04/2018

Chapter 475 07/04/2018

Chapter 474 07/04/2018

Chapter 473 07/04/2018

Chapter 472 07/04/2018

Chapter 471 07/04/2018

Chapter 470 07/04/2018

Chapter 469 07/04/2018

Chapter 468 07/04/2018

Chapter 467 07/04/2018

Chapter 466 07/04/2018

Chapter 465 07/04/2018

Chapter 464 07/04/2018

Chapter 463 07/04/2018

Chapter 462 07/04/2018

Chapter 461 07/04/2018

Chapter 460 07/04/2018

Chapter 459 07/04/2018

Chapter 458 07/04/2018

Chapter 457 07/04/2018

Chapter 456 07/04/2018

Chapter 455 07/04/2018

Chapter 454 07/04/2018

Chapter 453 07/04/2018

Chapter 452 07/04/2018

Chapter 451 07/04/2018

Chapter 450 07/04/2018

Chapter 449 07/04/2018

Chapter 448 07/04/2018

Chapter 447 06/04/2018

Chapter 446 06/04/2018

Chapter 445 06/04/2018

Chapter 444 06/04/2018

Chapter 443 06/04/2018

Chapter 442 06/04/2018

Chapter 441 06/04/2018

Chapter 440 06/04/2018

Chapter 439 06/04/2018

Chapter 438 06/04/2018

Chapter 437 06/04/2018

Chapter 436 06/04/2018

Chapter 435 06/04/2018

Chapter 434 06/04/2018

Chapter 433 06/04/2018

Chapter 432 06/04/2018

Chapter 431 06/04/2018

Chapter 430 06/04/2018

Chapter 429 06/04/2018

Chapter 428 06/04/2018

Chapter 427 06/04/2018

Chapter 426 06/04/2018

Chapter 425 06/04/2018

Chapter 424 06/04/2018

Chapter 423 06/04/2018

Chapter 422 06/04/2018

Chapter 421 06/04/2018

Chapter 420 06/04/2018

Chapter 419 06/04/2018

Chapter 418 06/04/2018

Chapter 417 06/04/2018

Chapter 416 06/04/2018

Chapter 415 06/04/2018

Chapter 414 06/04/2018

Chapter 413 06/04/2018

Chapter 412 06/04/2018

Chapter 411 06/04/2018

Chapter 410 06/04/2018

Chapter 409 06/04/2018

Chapter 408 06/04/2018

Chapter 407 06/04/2018

Chapter 406 06/04/2018

Chapter 405 06/04/2018

Chapter 404 06/04/2018

Chapter 403 06/04/2018

Chapter 402 06/04/2018

Chapter 401 06/04/2018

Chapter 400 06/04/2018

Chapter 399 06/04/2018

Chapter 398 06/04/2018

Chapter 397 06/04/2018

Chapter 396 06/04/2018

Chapter 395 06/04/2018

Chapter 394 06/04/2018

Chapter 393 06/04/2018

Chapter 392 06/04/2018

Chapter 391 06/04/2018

Chapter 390 06/04/2018

Chapter 389 06/04/2018

Chapter 388 06/04/2018

Chapter 387 06/04/2018

Chapter 386 06/04/2018

Chapter 385 06/04/2018

Chapter 384 06/04/2018

Chapter 383 06/04/2018

Chapter 382 06/04/2018

Chapter 381 06/04/2018

Chapter 380 06/04/2018

Chapter 379 06/04/2018

Chapter 378 06/04/2018

Chapter 377 06/04/2018

Chapter 376 06/04/2018

Chapter 375 06/04/2018

Chapter 374 06/04/2018

Chapter 373 06/04/2018

Chapter 372 06/04/2018

Chapter 371 06/04/2018

Chapter 370 06/04/2018

Chapter 369 06/04/2018

Chapter 368 06/04/2018

Chapter 367 06/04/2018

Chapter 366 06/04/2018

Chapter 365 06/04/2018

Chapter 364 06/04/2018

Chapter 363 06/04/2018

Chapter 362 06/04/2018

Chapter 361 06/04/2018

Chapter 360 06/04/2018

Chapter 359 06/04/2018

Chapter 358 06/04/2018

Chapter 357 06/04/2018

Chapter 356 06/04/2018

Chapter 355 06/04/2018

Chapter 354 06/04/2018

Chapter 353 06/04/2018

Chapter 352 06/04/2018

Chapter 351 06/04/2018

Chapter 350 06/04/2018

Chapter 349 06/04/2018

Chapter 348 06/04/2018

Chapter 347 06/04/2018

Chapter 346 06/04/2018

Chapter 345 06/04/2018

Chapter 344 06/04/2018

Chapter 343 06/04/2018

Chapter 342 06/04/2018

Chapter 341 06/04/2018

Chapter 340 06/04/2018

Chapter 339 06/04/2018

Chapter 338 06/04/2018

Chapter 337 06/04/2018

Chapter 336 06/04/2018

Chapter 335 06/04/2018

Chapter 334 06/04/2018

Chapter 333 06/04/2018

Chapter 332 06/04/2018

Chapter 331 06/04/2018

Chapter 330 06/04/2018

Chapter 329 06/04/2018

Chapter 328 06/04/2018

Chapter 327 06/04/2018

Chapter 326 06/04/2018

Chapter 325 06/04/2018

Chapter 324 06/04/2018

Chapter 323 06/04/2018

Chapter 322 06/04/2018

Chapter 321 06/04/2018

Chapter 320 06/04/2018

Chapter 319 06/04/2018

Chapter 318 06/04/2018

Chapter 317 06/04/2018

Chapter 316 06/04/2018

Chapter 315 06/04/2018

Chapter 314 06/04/2018

Chapter 313 06/04/2018

Chapter 312 06/04/2018

Chapter 311 06/04/2018

Chapter 310 06/04/2018

Chapter 309 06/04/2018

Chapter 308 06/04/2018

Chapter 307 06/04/2018

Chapter 306 06/04/2018

Chapter 305 06/04/2018

Chapter 304 06/04/2018

Chapter 303 06/04/2018

Chapter 302 06/04/2018

Chapter 301 06/04/2018

Chapter 300 06/04/2018

Chapter 299 06/04/2018

Chapter 298 06/04/2018

Chapter 297 06/04/2018

Chapter 296 06/04/2018

Chapter 295 06/04/2018

Chapter 294 06/04/2018

Chapter 293 06/04/2018

Chapter 292 06/04/2018

Chapter 291 06/04/2018

Chapter 290 06/04/2018

Chapter 289 06/04/2018

Chapter 288 06/04/2018

Chapter 287 06/04/2018

Chapter 286 06/04/2018

Chapter 285 06/04/2018

Chapter 284 06/04/2018

Chapter 283 06/04/2018

Chapter 282 06/04/2018

Chapter 281 06/04/2018

Chapter 280 06/04/2018

Chapter 279 06/04/2018

Chapter 278 06/04/2018

Chapter 277 06/04/2018

Chapter 276 06/04/2018

Chapter 275 06/04/2018

Chapter 274 06/04/2018

Chapter 273 06/04/2018

Chapter 272 06/04/2018

Chapter 271 06/04/2018

Chapter 270 06/04/2018

Chapter 269 06/04/2018

Chapter 268 06/04/2018

Chapter 267 06/04/2018

Chapter 266 06/04/2018

Chapter 265 06/04/2018

Chapter 264 06/04/2018

Chapter 263 06/04/2018

Chapter 262 06/04/2018

Chapter 261 06/04/2018

Chapter 260 06/04/2018

Chapter 259 06/04/2018

Chapter 258 06/04/2018

Chapter 257 06/04/2018

Chapter 256 06/04/2018

Chapter 255 06/04/2018

Chapter 254 06/04/2018

Chapter 253 06/04/2018

Chapter 252 06/04/2018

Chapter 251 06/04/2018

Chapter 250 06/04/2018

Chapter 249 06/04/2018

Chapter 248 06/04/2018

Chapter 247 06/04/2018

Chapter 246 06/04/2018

Chapter 245 06/04/2018

Chapter 244 06/04/2018

Chapter 243 06/04/2018

Chapter 242 06/04/2018

Chapter 241 06/04/2018

Chapter 240 06/04/2018

Chapter 239 06/04/2018

Chapter 238 06/04/2018

Chapter 237 06/04/2018

Chapter 236 06/04/2018

Chapter 235 06/04/2018

Chapter 234 06/04/2018

Chapter 233 06/04/2018

Chapter 232 06/04/2018

Chapter 231 06/04/2018

Chapter 230 06/04/2018

Chapter 229 06/04/2018

Chapter 228 06/04/2018

Chapter 227 06/04/2018

Chapter 226 06/04/2018

Chapter 225 06/04/2018

Chapter 224 06/04/2018

Chapter 223 06/04/2018

Chapter 222 06/04/2018

Chapter 221 06/04/2018

Chapter 220 06/04/2018

Chapter 219 06/04/2018

Chapter 218 06/04/2018

Chapter 217 06/04/2018

Chapter 216 06/04/2018

Chapter 215 06/04/2018

Chapter 214 06/04/2018

Chapter 213 06/04/2018

Chapter 212 06/04/2018

Chapter 211 06/04/2018

Chapter 210 06/04/2018

Chapter 209 06/04/2018

Chapter 208 06/04/2018

Chapter 207 06/04/2018

Chapter 206 06/04/2018

Chapter 205 06/04/2018

Chapter 204 06/04/2018

Chapter 203 06/04/2018

Chapter 202 06/04/2018

Chapter 201 06/04/2018

Chapter 200 06/04/2018

Chapter 199 06/04/2018

Chapter 198 06/04/2018

Chapter 197 06/04/2018

Chapter 196 06/04/2018

Chapter 195 06/04/2018

Chapter 194 06/04/2018

Chapter 193 06/04/2018

Chapter 192 06/04/2018

Chapter 191 06/04/2018

Chapter 190 06/04/2018

Chapter 189 06/04/2018

Chapter 188 06/04/2018

Chapter 187 06/04/2018

Chapter 186 06/04/2018

Chapter 185 06/04/2018

Chapter 184 06/04/2018

Chapter 183 06/04/2018

Chapter 182 06/04/2018

Chapter 181 06/04/2018

Chapter 180 06/04/2018

Chapter 179 06/04/2018

Chapter 178 06/04/2018

Chapter 177 06/04/2018

Chapter 176 06/04/2018

Chapter 175 06/04/2018

Chapter 174 06/04/2018

Chapter 173 06/04/2018

Chapter 172 06/04/2018

Chapter 171 06/04/2018

Chapter 170 06/04/2018

Chapter 169 06/04/2018

Chapter 168 06/04/2018

Chapter 167 06/04/2018

Chapter 166 06/04/2018

Chapter 165 06/04/2018

Chapter 164 06/04/2018

Chapter 163 06/04/2018

Chapter 162 06/04/2018

Chapter 161 06/04/2018

Chapter 160 06/04/2018

Chapter 159 06/04/2018

Chapter 158 06/04/2018

Chapter 157 06/04/2018

Chapter 156 06/04/2018

Chapter 155 06/04/2018

Chapter 154 06/04/2018

Chapter 153 06/04/2018

Chapter 152 06/04/2018

Chapter 151 06/04/2018

Chapter 150 06/04/2018

Chapter 149 06/04/2018

Chapter 148 06/04/2018

Chapter 147 06/04/2018

Chapter 146 06/04/2018

Chapter 145 06/04/2018

Chapter 144 06/04/2018

Chapter 143 06/04/2018

Chapter 142 06/04/2018

Chapter 141 06/04/2018

Chapter 140 06/04/2018

Chapter 139 06/04/2018

Chapter 138 06/04/2018

Chapter 137 06/04/2018

Chapter 136 06/04/2018

Chapter 135 06/04/2018

Chapter 134 06/04/2018

Chapter 133 06/04/2018

Chapter 132 06/04/2018

Chapter 131 06/04/2018

Chapter 130 06/04/2018

Chapter 129 06/04/2018

Chapter 128 06/04/2018

Chapter 127 06/04/2018

Chapter 126 06/04/2018

Chapter 125 06/04/2018

Chapter 124 06/04/2018

Chapter 123 06/04/2018

Chapter 122 06/04/2018

Chapter 121 06/04/2018

Chapter 120 06/04/2018

Chapter 119 06/04/2018

Chapter 118 06/04/2018

Chapter 117 06/04/2018

Chapter 116 06/04/2018

Chapter 115 06/04/2018

Chapter 114 06/04/2018

Chapter 113 06/04/2018

Chapter 112 06/04/2018

Chapter 111 06/04/2018

Chapter 110 06/04/2018

Chapter 109 06/04/2018

Chapter 108 06/04/2018

Chapter 107 06/04/2018

Chapter 106 06/04/2018

Chapter 105 06/04/2018

Chapter 104 06/04/2018

Chapter 103 06/04/2018

Chapter 102 06/04/2018

Chapter 101 06/04/2018

Chapter 100 06/04/2018

Chapter 99 06/04/2018

Chapter 98 06/04/2018

Chapter 97 06/04/2018

Chapter 96 06/04/2018

Chapter 95 06/04/2018

Chapter 94 06/04/2018

Chapter 93 06/04/2018

Chapter 92 06/04/2018

Chapter 91 06/04/2018

Chapter 90 06/04/2018

Chapter 89 06/04/2018

Chapter 88 06/04/2018

Chapter 87 06/04/2018

Chapter 86 06/04/2018

Chapter 85 06/04/2018

Chapter 84 06/04/2018

Chapter 83 06/04/2018

Chapter 82 06/04/2018

Chapter 81 06/04/2018

Chapter 80 06/04/2018

Chapter 79 06/04/2018

Chapter 78 06/04/2018

Chapter 77 06/04/2018

Chapter 76 06/04/2018

Chapter 75 06/04/2018

Chapter 74 06/04/2018

Chapter 73 06/04/2018

Chapter 72 06/04/2018

Chapter 71 06/04/2018

Chapter 70 06/04/2018

Chapter 69 06/04/2018

Chapter 68 06/04/2018

Chapter 67 06/04/2018

Chapter 66 06/04/2018

Chapter 65 06/04/2018

Chapter 64 06/04/2018

Chapter 63 06/04/2018

Chapter 62 06/04/2018

Chapter 61 06/04/2018

Chapter 60 06/04/2018

Chapter 59 06/04/2018

Chapter 58 06/04/2018

Chapter 57 06/04/2018

Chapter 56 06/04/2018

Chapter 55 06/04/2018

Chapter 54 06/04/2018

Chapter 53 06/04/2018

Chapter 52 06/04/2018

Chapter 51 06/04/2018

Chapter 50 06/04/2018

Chapter 49 06/04/2018

Chapter 48 06/04/2018

Chapter 47 06/04/2018

Chapter 46 06/04/2018

Chapter 45 06/04/2018

Chapter 44 06/04/2018

Chapter 43 06/04/2018

Chapter 42 06/04/2018

Chapter 41 06/04/2018

Chapter 40 06/04/2018

Chapter 39 06/04/2018

Chapter 38 06/04/2018

Chapter 37 06/04/2018

Chapter 36 06/04/2018

Chapter 35 06/04/2018

Chapter 34 06/04/2018

Chapter 33 06/04/2018

Chapter 32 06/04/2018

Chapter 31 06/04/2018

Chapter 30 06/04/2018

Chapter 29 06/04/2018

Chapter 28 06/04/2018

Chapter 27 06/04/2018

Chapter 26 06/04/2018

Chapter 25 06/04/2018

Chapter 24 06/04/2018

Chapter 23 06/04/2018

Chapter 22 06/04/2018

Chapter 21 06/04/2018

Chapter 20 06/04/2018

Chapter 19 06/04/2018

Chapter 18 06/04/2018

Chapter 17 06/04/2018

Chapter 16 06/04/2018

Chapter 15 06/04/2018

Chapter 14 06/04/2018

Chapter 13 06/04/2018

Chapter 12 06/04/2018

Chapter 11 06/04/2018

Chapter 10 06/04/2018

Chapter 9 06/04/2018

Chapter 8 06/04/2018

Chapter 7 06/04/2018

Chapter 6 06/04/2018

Chapter 5 06/04/2018

Chapter 4 06/04/2018

Chapter 3 06/04/2018

Chapter 2 06/04/2018

Chapter 1 06/04/2018