Huyết Ma Nhân

Huyết Ma Nhân

Tên khác: Giới Ma Nhân
Thể loại: Action , Comedy , Manhua , Supernatural
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Huyết Ma Nhân:

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...

Loading...

Danh sách chương

Chapter 412 05/11/2018

Chapter 411 05/11/2018

Chapter 410 05/11/2018

Chapter 409 05/11/2018

Chapter 408 05/11/2018

Chapter 407 05/11/2018

Chapter 406 05/11/2018

Chapter 405 05/11/2018

Chapter 404 05/11/2018

Chapter 403 05/11/2018

Chapter 402 10/10/2018

Chapter 401 10/10/2018

Chapter 400 10/10/2018

Chapter 399 10/10/2018

Chapter 398 10/10/2018

Chapter 397 10/10/2018

Chapter 396 10/10/2018

Chapter 395 10/10/2018

Chapter 395: Raw 22/09/2018

Chapter 394 22/09/2018

Chapter 394: Raw 17/09/2018

Chapter 393: Raw 17/09/2018

Chapter 392 17/09/2018

Chapter 391 14/09/2018

Chapter 390 12/09/2018

Chapter 389 12/09/2018

Chapter 388 09/09/2018

Chapter 387 05/09/2018

Chapter 386 05/09/2018

Chapter 385 29/08/2018

Chapter 384 29/08/2018

Chapter 383 29/08/2018

Chapter 382 29/08/2018

Chapter 381 29/08/2018

Chapter 380 29/08/2018

Chapter 379 29/08/2018

Chapter 378 29/08/2018

Chapter 377 29/08/2018

Chapter 376 09/08/2018

Chapter 375 09/08/2018

Chapter 374 09/08/2018

Chapter 373 05/08/2018

Chapter 372 03/08/2018

Chapter 371 02/08/2018

Chapter 370 31/07/2018

Chapter 369 29/07/2018

Chapter 368 29/07/2018

Chapter 367 28/07/2018

Chapter 366 27/07/2018

Chapter 365 26/07/2018

Chapter 364 25/07/2018

Chapter 363 24/07/2018

Chapter 362 24/07/2018

Chapter 361 24/07/2018

Chapter 360 24/07/2018

Chapter 359 24/07/2018

Chapter 358 24/07/2018

Chapter 357 24/07/2018

Chapter 356 24/07/2018

Chapter 355 24/07/2018

Chapter 354 24/07/2018

Chapter 353 24/07/2018

Chapter 352 24/07/2018

Chapter 351 24/07/2018

Chapter 350 24/07/2018

Chapter 349 24/07/2018

Chapter 348 24/07/2018

Chapter 347 24/07/2018

Chapter 346 24/07/2018

Chapter 345 24/07/2018

Chapter 344 24/07/2018

Chapter 343 24/07/2018

Chapter 342 24/07/2018

Chapter 341 24/07/2018

Chapter 340 24/07/2018

Chapter 339 24/07/2018

Chapter 338 24/07/2018

Chapter 337 24/07/2018

Chapter 336 24/07/2018

Chapter 335 24/07/2018

Chapter 334 24/07/2018

Chapter 333 24/07/2018

Chapter 332 24/07/2018

Chapter 331 24/07/2018

Chapter 330 15/06/2018

Chapter 329 13/06/2018

Chapter 328 11/06/2018

Chapter 327 11/06/2018

Chapter 326 10/06/2018

Chapter 325 08/06/2018

Chapter 324 08/06/2018

Chapter 323 08/06/2018

Chapter 323: Raw 06/06/2018

Chapter 322 06/06/2018

Chapter 321 04/06/2018

Chapter 320 19/04/2018

Chapter 319 17/04/2018

Chapter 318 14/04/2018

Chapter 317 11/04/2018

Chapter 316 11/04/2018

Chapter 315 04/04/2018

Chapter 314 04/04/2018

Chapter 313 04/04/2018

Chapter 312 04/04/2018

Chapter 311 04/04/2018

Chapter 310 04/04/2018

Chapter 309 04/04/2018

Chapter 308 04/04/2018

Chapter 307 04/04/2018

Chapter 306 04/04/2018

Chapter 305 04/04/2018

Chapter 304 04/04/2018

Chapter 303 04/04/2018

Chapter 302 04/04/2018

Chapter 301 04/04/2018

Chapter 300 04/04/2018

Chapter 299 04/04/2018

Chapter 298 04/04/2018

Chapter 297 04/04/2018

Chapter 296 04/04/2018

Chapter 295 04/04/2018

Chapter 294 04/04/2018

Chapter 293 04/04/2018

Chapter 292 04/04/2018

Chapter 291 04/04/2018

Chapter 290 04/04/2018

Chapter 289 04/04/2018

Chapter 288 04/04/2018

Chapter 287 04/04/2018

Chapter 286 04/04/2018

Chapter 285 04/04/2018

Chapter 284 04/04/2018

Chapter 283 04/04/2018

Chapter 282 04/04/2018

Chapter 281 04/04/2018

Chapter 280 04/04/2018

Chapter 279 04/04/2018

Chapter 278 04/04/2018

Chapter 277 04/04/2018

Chapter 276 04/04/2018

Chapter 275 04/04/2018

Chapter 274 04/04/2018

Chapter 273 04/04/2018

Chapter 272 04/04/2018

Chapter 271 04/04/2018

Chapter 270 04/04/2018

Chapter 269 04/04/2018

Chapter 268 04/04/2018

Chapter 267 04/04/2018

Chapter 266 04/04/2018

Chapter 265 04/04/2018

Chapter 264 04/04/2018

Chapter 263 04/04/2018

Chapter 262 04/04/2018

Chapter 261 04/04/2018

Chapter 260 04/04/2018

Chapter 259 04/04/2018

Chapter 258 04/04/2018

Chapter 257 04/04/2018

Chapter 256 04/04/2018

Chapter 255 04/04/2018

Chapter 254 04/04/2018

Chapter 253 04/04/2018

Chapter 252 04/04/2018

Chapter 251 04/04/2018

Chapter 250 04/04/2018

Chapter 249 04/04/2018

Chapter 248 04/04/2018

Chapter 247 04/04/2018

Chapter 246 04/04/2018

Chapter 245 04/04/2018

Chapter 244 04/04/2018

Chapter 243 04/04/2018

Chapter 242 04/04/2018

Chapter 241 04/04/2018

Chapter 240 04/04/2018

Chapter 239 04/04/2018

Chapter 238 04/04/2018

Chapter 237 04/04/2018

Chapter 236 04/04/2018

Chapter 235 04/04/2018

Chapter 234 04/04/2018

Chapter 233 04/04/2018

Chapter 232 04/04/2018

Chapter 231 04/04/2018

Chapter 230 04/04/2018

Chapter 229 04/04/2018

Chapter 228 04/04/2018

Chapter 227 04/04/2018

Chapter 226 04/04/2018

Chapter 225 04/04/2018

Chapter 224 04/04/2018

Chapter 223 04/04/2018

Chapter 222 04/04/2018

Chapter 221 04/04/2018

Chapter 220 04/04/2018

Chapter 219 04/04/2018

Chapter 218 04/04/2018

Chapter 217 04/04/2018

Chapter 216 04/04/2018

Chapter 215 04/04/2018

Chapter 214 04/04/2018

Chapter 213 04/04/2018

Chapter 212 04/04/2018

Chapter 211 04/04/2018

Chapter 210 04/04/2018

Chapter 209 04/04/2018

Chapter 208 04/04/2018

Chapter 207 04/04/2018

Chapter 206 04/04/2018

Chapter 205 04/04/2018

Chapter 204 04/04/2018

Chapter 203 04/04/2018

Chapter 202 04/04/2018

Chapter 201 04/04/2018

Chapter 200 04/04/2018

Chapter 199 04/04/2018

Chapter 198 04/04/2018

Chapter 197 04/04/2018

Chapter 196 04/04/2018

Chapter 195 04/04/2018

Chapter 194 04/04/2018

Chapter 193 04/04/2018

Chapter 192 04/04/2018

Chapter 191 04/04/2018

Chapter 190 04/04/2018

Chapter 189 04/04/2018

Chapter 188 04/04/2018

Chapter 187 04/04/2018

Chapter 186 04/04/2018

Chapter 185 04/04/2018

Chapter 184 04/04/2018

Chapter 183 04/04/2018

Chapter 182 04/04/2018

Chapter 181 04/04/2018

Chapter 180 04/04/2018

Chapter 179 04/04/2018

Chapter 178 04/04/2018

Chapter 177 04/04/2018

Chapter 176 04/04/2018

Chapter 175 04/04/2018

Chapter 174 04/04/2018

Chapter 173 04/04/2018

Chapter 172 04/04/2018

Chapter 171 04/04/2018

Chapter 170 04/04/2018

Chapter 169 04/04/2018

Chapter 168 04/04/2018

Chapter 167 04/04/2018

Chapter 166 04/04/2018

Chapter 165 04/04/2018

Chapter 164 04/04/2018

Chapter 163 04/04/2018

Chapter 162 04/04/2018

Chapter 161 04/04/2018

Chapter 160 04/04/2018

Chapter 159 04/04/2018

Chapter 158 04/04/2018

Chapter 157 04/04/2018

Chapter 156 04/04/2018

Chapter 155 04/04/2018

Chapter 154 04/04/2018

Chapter 153 04/04/2018

Chapter 152 04/04/2018

Chapter 151 04/04/2018

Chapter 150 04/04/2018

Chapter 149 04/04/2018

Chapter 148 04/04/2018

Chapter 147 04/04/2018

Chapter 146 04/04/2018

Chapter 145 04/04/2018

Chapter 144 04/04/2018

Chapter 143 04/04/2018

Chapter 142 04/04/2018

Chapter 141 04/04/2018

Chapter 140 04/04/2018

Chapter 139 04/04/2018

Chapter 138 04/04/2018

Chapter 137 04/04/2018

Chapter 136 04/04/2018

Chapter 135 04/04/2018

Chapter 134 04/04/2018

Chapter 133 04/04/2018

Chapter 132 04/04/2018

Chapter 131 04/04/2018

Chapter 130 04/04/2018

Chapter 129 04/04/2018

Chapter 128 04/04/2018

Chapter 127 04/04/2018

Chapter 126 04/04/2018

Chapter 125 04/04/2018

Chapter 124 04/04/2018

Chapter 123 04/04/2018

Chapter 122 04/04/2018

Chapter 121 04/04/2018

Chapter 120 04/04/2018

Chapter 119 04/04/2018

Chapter 118 04/04/2018

Chapter 117 04/04/2018

Chapter 116 04/04/2018

Chapter 115 04/04/2018

Chapter 114 04/04/2018

Chapter 113 04/04/2018

Chapter 112 04/04/2018

Chapter 111 04/04/2018

Chapter 110 04/04/2018

Chapter 109 04/04/2018

Chapter 108 04/04/2018

Chapter 107 04/04/2018

Chapter 106 04/04/2018

Chapter 105 04/04/2018

Chapter 104 04/04/2018

Chapter 103 04/04/2018

Chapter 102 04/04/2018

Chapter 101 04/04/2018

Chapter 100 04/04/2018

Chapter 99 04/04/2018

Chapter 98 04/04/2018

Chapter 97 04/04/2018

Chapter 96 04/04/2018

Chapter 95 04/04/2018

Chapter 94 04/04/2018

Chapter 93 04/04/2018

Chapter 92 04/04/2018

Chapter 91 04/04/2018

Chapter 90 04/04/2018

Chapter 89 04/04/2018

Chapter 88 04/04/2018

Chapter 87 04/04/2018

Chapter 86 04/04/2018

Chapter 85 04/04/2018

Chapter 84 04/04/2018

Chapter 83 04/04/2018

Chapter 82 04/04/2018

Chapter 81 04/04/2018

Chapter 80 04/04/2018

Chapter 79 04/04/2018

Chapter 78 04/04/2018

Chapter 77 04/04/2018

Chapter 76 04/04/2018

Chapter 75 04/04/2018

Chapter 74 04/04/2018

Chapter 73 04/04/2018

Chapter 72 04/04/2018

Chapter 71 04/04/2018

Chapter 70 04/04/2018

Chapter 69 04/04/2018

Chapter 68 04/04/2018

Chapter 67 04/04/2018

Chapter 66 04/04/2018

Chapter 65 04/04/2018

Chapter 64 04/04/2018

Chapter 63 04/04/2018

Chapter 62 04/04/2018

Chapter 61 04/04/2018

Chapter 60 04/04/2018

Chapter 59 04/04/2018

Chapter 58 04/04/2018

Chapter 57 04/04/2018

Chapter 56 04/04/2018

Chapter 55 04/04/2018

Chapter 54 04/04/2018

Chapter 53 04/04/2018

Chapter 52 04/04/2018

Chapter 51 04/04/2018

Chapter 50 04/04/2018

Chapter 49 04/04/2018

Chapter 48 04/04/2018

Chapter 47 04/04/2018

Chapter 46 04/04/2018

Chapter 45 04/04/2018

Chapter 44 04/04/2018

Chapter 43 04/04/2018

Chapter 42 04/04/2018

Chapter 41 04/04/2018

Chapter 40 04/04/2018

Chapter 39 04/04/2018

Chapter 38 04/04/2018

Chapter 37 04/04/2018

Chapter 36 04/04/2018

Chapter 35 04/04/2018

Chapter 34 04/04/2018

Chapter 33 04/04/2018

Chapter 32 04/04/2018

Chapter 31 04/04/2018

Chapter 30 04/04/2018

Chapter 29 04/04/2018

Chapter 28 04/04/2018

Chapter 27 04/04/2018

Chapter 26 04/04/2018

Chapter 25 04/04/2018

Chapter 24 04/04/2018

Chapter 23 04/04/2018

Chapter 22 04/04/2018

Chapter 21 04/04/2018

Chapter 20 04/04/2018

Chapter 19 04/04/2018

Chapter 18 04/04/2018

Chapter 17 04/04/2018

Chapter 16 04/04/2018

Chapter 15 04/04/2018

Chapter 14 04/04/2018

Chapter 13 04/04/2018

Chapter 12 04/04/2018

Chapter 11 04/04/2018

Chapter 10 04/04/2018

Chapter 9 04/04/2018

Chapter 8 04/04/2018

Chapter 7 04/04/2018

Chapter 6 04/04/2018

Chapter 5 04/04/2018

Chapter 4 04/04/2018

Chapter 3 04/04/2018

Chapter 2 04/04/2018

Chapter 1 04/04/2018