Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê

Tên khác: Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê
Thể loại: Manhua , Mystery , Romance
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê:

Bị một con ma cà rồng nhìn chằm chằm sẽ làm cảm giác thế nào? Còn là một con ma cà rồng nam thần đẹp trai ngời ngời. Diễn viên chính Cố Mộng diễn một màn bị đè, bị X, một trò vui của nam thần.... Bình ở app để ủng hộ Mê đọc truyện dịch nhé ^^

Loading...

Danh sách chương

Chapter 129 05/11/2018

Chapter 128 05/11/2018

Chapter 127 05/11/2018

Chapter 126 05/11/2018

Chapter 125 05/11/2018

Chapter 124 05/11/2018

Chapter 123 05/11/2018

Chapter 122 05/11/2018

Chapter 121 05/11/2018

Chapter 120 05/11/2018

Chapter 119 05/11/2018

Chapter 118 05/11/2018

Chapter 117 05/11/2018

Chapter 116 05/11/2018

Chapter 115 10/10/2018

Chapter 114 10/10/2018

Chapter 113 10/10/2018

Chapter 112 10/10/2018

Chapter 111 10/10/2018

Chapter 110 22/09/2018

Chapter 109 22/09/2018

Chapter 108 16/09/2018

Chapter 107 16/09/2018

Chapter 106 14/09/2018

Chapter 105 12/09/2018

Chapter 104 12/09/2018

Chapter 103 12/09/2018

Chapter 102 07/09/2018

Chapter 101 07/09/2018

Chapter 100 05/09/2018

Chapter 99 05/09/2018

Chapter 98 05/09/2018

Chapter 97 05/09/2018

Chapter 96 27/08/2018

Chapter 95 27/08/2018

Chapter 94 27/08/2018

Chapter 93 27/08/2018

Chapter 92 27/08/2018

Chapter 91 27/08/2018

Chapter 90 27/08/2018

Chapter 89 27/08/2018

Chapter 88 27/08/2018

Chapter 87 27/08/2018

Chapter 86 27/08/2018

Chapter 85 07/08/2018

Chapter 84 05/08/2018

Chapter 83 05/08/2018

Chapter 82 05/08/2018

Chapter 81 31/07/2018

Chapter 80 31/07/2018

Chapter 79 31/07/2018

Chapter 78 31/07/2018

Chapter 77 31/07/2018

Chapter 76 26/07/2018

Chapter 75 26/07/2018

Chapter 74 26/07/2018

Chapter 73 26/07/2018

Chapter 72 26/07/2018

Chapter 71 26/07/2018

Chapter 70 26/07/2018

Chapter 69 24/07/2018

Chapter 68 24/07/2018

Chapter 67 24/07/2018

Chapter 66 24/07/2018

Chapter 65 24/07/2018

Chapter 64 24/07/2018

Chapter 63 24/07/2018

Chapter 62 24/07/2018

Chapter 61 24/07/2018

Chapter 60 24/07/2018

Chapter 59 24/07/2018

Chapter 58 24/07/2018

Chapter 57 24/07/2018

Chapter 56 24/07/2018

Chapter 55 24/07/2018

Chapter 54 24/07/2018

Chapter 53 24/07/2018

Chapter 52 24/07/2018

Chapter 51 24/07/2018

Chapter 50 24/07/2018

Chapter 49 24/07/2018

Chapter 48 06/06/2018

Chapter 47 06/06/2018

Chapter 46 02/06/2018

Chapter 45 02/06/2018

Chapter 44 27/05/2018

Chapter 43 27/05/2018

Chapter 42 26/05/2018

Chapter 41 24/05/2018

Chapter 40 18/05/2018

Chapter 39 17/05/2018

Chapter 38 17/05/2018

Chapter 37 16/05/2018

Chapter 36 15/05/2018

Chapter 35 13/05/2018

Chapter 34 13/05/2018

Chapter 33 13/05/2018

Chapter 32 11/05/2018

Chapter 31 11/05/2018

Chapter 30 10/05/2018

Chapter 29 10/05/2018

Chapter 28 09/05/2018

Chapter 27 08/05/2018

Chapter 26 08/05/2018

Chapter 25 08/05/2018

Chapter 24 08/05/2018

Chapter 23 08/05/2018

Chapter 22 08/05/2018

Chapter 21 08/05/2018

Chapter 20 08/05/2018

Chapter 19 08/05/2018

Chapter 18 08/05/2018

Chapter 17 08/05/2018

Chapter 16 08/05/2018

Chapter 15 08/05/2018

Chapter 14 08/05/2018

Chapter 13 08/05/2018

Chapter 12 08/05/2018

Chapter 11 08/05/2018

Chapter 10 08/05/2018

Chapter 9 08/05/2018

Chapter 8 08/05/2018

Chapter 7 08/05/2018

Chapter 6 08/05/2018

Chapter 5 08/05/2018

Chapter 4 08/05/2018

Chapter 3 08/05/2018

Chapter 2 08/05/2018

Chapter 1 08/05/2018