Người Đi Săn

Người Đi Săn

Tên khác: Hunter x Hunter; Thợ Săn
Thể loại: Supernatural , Shounen , Sci-fi , Psychological , Fantasy , Comedy , Adventure , Action
Tác giả: Togashi Yoshihiro
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Người Đi Săn:

Một thế giới giả tưởng với các thợ săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một thợ săn. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng.

Loading...

Danh sách chương

Chapter 387 05/11/2018

Chapter 386 05/11/2018

Chapter 385 05/11/2018

Chapter 384 05/11/2018

Chapter 383 10/10/2018

Chapter 382 10/10/2018

Chapter 381 22/09/2018

Chapter 380 04/04/2018

Chapter 379 04/04/2018

Chapter 378 04/04/2018

Chapter 377 04/04/2018

Chapter 376 04/04/2018

Chapter 375 04/04/2018

Chapter 374 04/04/2018

Chapter 373 04/04/2018

Chapter 372 04/04/2018

Chapter 371 04/04/2018

Chapter 370 04/04/2018

Chapter 369 04/04/2018

Chapter 368 04/04/2018

Chapter 367 04/04/2018

Chapter 366 04/04/2018

Chapter 365 04/04/2018

Chapter 364 04/04/2018

Chapter 363 04/04/2018

Chapter 362 04/04/2018

Chapter 361 04/04/2018

Chapter 360 04/04/2018

Chapter 359 04/04/2018

Chapter 358 04/04/2018

Chapter 357 04/04/2018

Chapter 356 04/04/2018

Chapter 355 04/04/2018

Chapter 354 04/04/2018

Chapter 353 04/04/2018

Chapter 352 04/04/2018

Chapter 351 04/04/2018

Chapter 350 04/04/2018

Chapter 349 04/04/2018

Chapter 348 04/04/2018

Chapter 347 04/04/2018

Chapter 346 04/04/2018

Chapter 345 04/04/2018

Chapter 344 04/04/2018

Chapter 343 04/04/2018

Chapter 342 04/04/2018

Chapter 341 04/04/2018

Chapter 340 04/04/2018

Chapter 339 04/04/2018

Chapter 338 04/04/2018

Chapter 337 04/04/2018

Chapter 336 04/04/2018

Chapter 335 04/04/2018

Chapter 334 04/04/2018

Chapter 333 04/04/2018

Chapter 332 04/04/2018

Chapter 331 04/04/2018

Chapter 330 04/04/2018

Chapter 329 04/04/2018

Chapter 328 04/04/2018

Chapter 327 04/04/2018

Chapter 326 04/04/2018

Chapter 325 04/04/2018

Chapter 324 04/04/2018

Chapter 323 04/04/2018

Chapter 322 04/04/2018

Chapter 321 04/04/2018

Chapter 320 04/04/2018

Chapter 319 04/04/2018

Chapter 318 04/04/2018

Chapter 317 04/04/2018

Chapter 316 04/04/2018

Chapter 315 04/04/2018

Chapter 314 04/04/2018

Chapter 313 04/04/2018

Chapter 312 04/04/2018

Chapter 311 04/04/2018

Chapter 310 04/04/2018

Chapter 309 04/04/2018

Chapter 308 04/04/2018

Chapter 307 04/04/2018

Chapter 306 04/04/2018

Chapter 305 04/04/2018

Chapter 304 04/04/2018

Chapter 303 04/04/2018

Chapter 302 04/04/2018

Chapter 301 04/04/2018

Chapter 300 04/04/2018

Chapter 299 04/04/2018

Chapter 298 04/04/2018

Chapter 297 04/04/2018

Chapter 296 04/04/2018

Chapter 295 04/04/2018

Chapter 294 04/04/2018

Chapter 293 04/04/2018

Chapter 292 04/04/2018

Chapter 291 04/04/2018

Chapter 290 04/04/2018

Chapter 289 04/04/2018

Chapter 288 04/04/2018

Chapter 287 04/04/2018

Chapter 286 04/04/2018

Chapter 285 04/04/2018

Chapter 284 04/04/2018

Chapter 283 04/04/2018

Chapter 282 04/04/2018

Chapter 281 04/04/2018

Chapter 280 04/04/2018

Chapter 279 04/04/2018

Chapter 278 04/04/2018

Chapter 277 04/04/2018

Chapter 276 04/04/2018

Chapter 275 04/04/2018

Chapter 274 04/04/2018

Chapter 273 04/04/2018

Chapter 272 04/04/2018

Chapter 271 04/04/2018

Chapter 270 04/04/2018

Chapter 269 04/04/2018

Chapter 268 04/04/2018

Chapter 267 04/04/2018

Chapter 266 04/04/2018

Chapter 265 04/04/2018

Chapter 264 04/04/2018

Chapter 263 04/04/2018

Chapter 262 04/04/2018

Chapter 261 04/04/2018

Chapter 260 04/04/2018

Chapter 259 04/04/2018

Chapter 258 04/04/2018

Chapter 257 04/04/2018

Chapter 256 04/04/2018

Chapter 255 04/04/2018

Chapter 254 04/04/2018

Chapter 253 04/04/2018

Chapter 252 04/04/2018

Chapter 251 04/04/2018

Chapter 250 04/04/2018

Chapter 249 04/04/2018

Chapter 248 04/04/2018

Chapter 247 04/04/2018

Chapter 246 04/04/2018

Chapter 245 04/04/2018

Chapter 244 04/04/2018

Chapter 243 04/04/2018

Chapter 242 04/04/2018

Chapter 241 04/04/2018

Chapter 240 04/04/2018

Chapter 239 04/04/2018

Chapter 238 04/04/2018

Chapter 237 04/04/2018

Chapter 236 04/04/2018

Chapter 235 04/04/2018

Chapter 234 04/04/2018

Chapter 233 04/04/2018

Chapter 232 04/04/2018

Chapter 231 04/04/2018

Chapter 230 04/04/2018

Chapter 229 04/04/2018

Chapter 228 04/04/2018

Chapter 227 04/04/2018

Chapter 226 04/04/2018

Chapter 225 04/04/2018

Chapter 224 04/04/2018

Chapter 223 04/04/2018

Chapter 222 04/04/2018

Chapter 221 04/04/2018

Chapter 220 04/04/2018

Chapter 219 04/04/2018

Chapter 218 04/04/2018

Chapter 217 04/04/2018

Chapter 216 04/04/2018

Chapter 215 04/04/2018

Chapter 214 04/04/2018

Chapter 213 04/04/2018

Chapter 212 04/04/2018

Chapter 211 04/04/2018

Chapter 210 04/04/2018

Chapter 209 04/04/2018

Chapter 208 04/04/2018

Chapter 207 04/04/2018

Chapter 206 04/04/2018

Chapter 205 04/04/2018

Chapter 204 04/04/2018

Chapter 203 04/04/2018

Chapter 202 04/04/2018

Chapter 201 04/04/2018

Chapter 200 04/04/2018

Chapter 199 04/04/2018

Chapter 198 04/04/2018

Chapter 197 04/04/2018

Chapter 196 04/04/2018

Chapter 195 04/04/2018

Chapter 194 04/04/2018

Chapter 193 04/04/2018

Chapter 192 04/04/2018

Chapter 191 04/04/2018

Chapter 190 04/04/2018

Chapter 189 04/04/2018

Chapter 188 04/04/2018

Chapter 187 04/04/2018

Chapter 186 04/04/2018

Chapter 185 04/04/2018

Chapter 184 04/04/2018

Chapter 183 04/04/2018

Chapter 182 04/04/2018

Chapter 181 04/04/2018

Chapter 180 04/04/2018

Chapter 179 04/04/2018

Chapter 178 04/04/2018

Chapter 177 04/04/2018

Chapter 176 04/04/2018

Chapter 175 04/04/2018

Chapter 174 04/04/2018

Chapter 173 04/04/2018

Chapter 172 04/04/2018

Chapter 171 04/04/2018

Chapter 170 04/04/2018

Chapter 169 04/04/2018

Chapter 168 04/04/2018

Chapter 167 04/04/2018

Chapter 166 04/04/2018

Chapter 165 04/04/2018

Chapter 164 04/04/2018

Chapter 163 04/04/2018

Chapter 162 04/04/2018

Chapter 161 04/04/2018

Chapter 160 04/04/2018

Chapter 159 04/04/2018

Chapter 158 04/04/2018

Chapter 157 04/04/2018

Chapter 156 04/04/2018

Chapter 155 04/04/2018

Chapter 154 04/04/2018

Chapter 153 04/04/2018

Chapter 152 04/04/2018

Chapter 151 04/04/2018

Chapter 150 04/04/2018

Chapter 149 04/04/2018

Chapter 148 04/04/2018

Chapter 147 04/04/2018

Chapter 146 04/04/2018

Chapter 145 04/04/2018

Chapter 144 04/04/2018

Chapter 143 04/04/2018

Chapter 142 04/04/2018

Chapter 141 04/04/2018

Chapter 140 04/04/2018

Chapter 139 04/04/2018

Chapter 138 04/04/2018

Chapter 137 04/04/2018

Chapter 136 04/04/2018

Chapter 135 04/04/2018

Chapter 134 04/04/2018

Chapter 133 04/04/2018

Chapter 132 04/04/2018

Chapter 131 04/04/2018

Chapter 130 04/04/2018

Chapter 129 04/04/2018

Chapter 128 04/04/2018

Chapter 127 04/04/2018

Chapter 126 04/04/2018

Chapter 125 04/04/2018

Chapter 124 04/04/2018

Chapter 123 04/04/2018

Chapter 122 04/04/2018

Chapter 121 04/04/2018

Chapter 120 04/04/2018

Chapter 119 04/04/2018

Chapter 118 04/04/2018

Chapter 117 04/04/2018

Chapter 116 04/04/2018

Chapter 115 04/04/2018

Chapter 114 04/04/2018

Chapter 113 04/04/2018

Chapter 112 04/04/2018

Chapter 111 04/04/2018

Chapter 110 04/04/2018

Chapter 109 04/04/2018

Chapter 108 04/04/2018

Chapter 107 04/04/2018

Chapter 106 04/04/2018

Chapter 105 04/04/2018

Chapter 104 04/04/2018

Chapter 103 04/04/2018

Chapter 102 04/04/2018

Chapter 101 04/04/2018

Chapter 100 04/04/2018

Chapter 99 04/04/2018

Chapter 98 04/04/2018

Chapter 97 04/04/2018

Chapter 96 04/04/2018

Chapter 95 04/04/2018

Chapter 94 04/04/2018

Chapter 93 04/04/2018

Chapter 92 04/04/2018

Chapter 91 04/04/2018

Chapter 90 04/04/2018

Chapter 89 04/04/2018

Chapter 88 04/04/2018

Chapter 87 04/04/2018

Chapter 86 04/04/2018

Chapter 85 04/04/2018

Chapter 84 04/04/2018

Chapter 83 04/04/2018

Chapter 82 04/04/2018

Chapter 81 04/04/2018

Chapter 80 04/04/2018

Chapter 79 04/04/2018

Chapter 78 04/04/2018

Chapter 77 04/04/2018

Chapter 76 04/04/2018

Chapter 75 04/04/2018

Chapter 74 04/04/2018

Chapter 73 04/04/2018

Chapter 72 04/04/2018

Chapter 71 04/04/2018

Chapter 70 04/04/2018

Chapter 69 04/04/2018

Chapter 68 04/04/2018

Chapter 67 04/04/2018

Chapter 66 04/04/2018

Chapter 65 04/04/2018

Chapter 64 04/04/2018

Chapter 63 04/04/2018

Chapter 62 04/04/2018

Chapter 61 04/04/2018

Chapter 60 04/04/2018

Chapter 59 04/04/2018

Chapter 58 04/04/2018

Chapter 57 04/04/2018

Chapter 56 04/04/2018

Chapter 55 04/04/2018

Chapter 54 04/04/2018

Chapter 53 04/04/2018

Chapter 52 04/04/2018

Chapter 51 04/04/2018

Chapter 50 04/04/2018

Chapter 49 04/04/2018

Chapter 48 04/04/2018

Chapter 47 04/04/2018

Chapter 46 04/04/2018

Chapter 45 04/04/2018

Chapter 44 04/04/2018

Chapter 43 04/04/2018

Chapter 42 04/04/2018

Chapter 41 04/04/2018

Chapter 40 04/04/2018

Chapter 39 04/04/2018

Chapter 38 04/04/2018

Chapter 37 04/04/2018

Chapter 36 04/04/2018

Chapter 35 04/04/2018

Chapter 34 04/04/2018

Chapter 33 04/04/2018

Chapter 32 04/04/2018

Chapter 31 04/04/2018

Chapter 30 04/04/2018

Chapter 29 04/04/2018

Chapter 28 04/04/2018

Chapter 27 04/04/2018

Chapter 26 04/04/2018

Chapter 25 04/04/2018

Chapter 24 04/04/2018

Chapter 23 04/04/2018

Chapter 22 04/04/2018

Chapter 21 04/04/2018

Chapter 20 04/04/2018

Chapter 19 04/04/2018

Chapter 18 04/04/2018

Chapter 17 04/04/2018

Chapter 16 04/04/2018

Chapter 15 04/04/2018

Chapter 14 04/04/2018

Chapter 13 04/04/2018

Chapter 12 04/04/2018

Chapter 11 04/04/2018

Chapter 10 04/04/2018

Chapter 9 04/04/2018

Chapter 8 04/04/2018

Chapter 7 04/04/2018

Chapter 6 04/04/2018

Chapter 5 04/04/2018

Chapter 4 04/04/2018

Chapter 3 04/04/2018

Chapter 2 04/04/2018

Chapter 1 04/04/2018