Thần Tượng Điểm Zero

Thần Tượng Điểm Zero

Tên khác: Thần Tượng Không Điểm
Thể loại: Manhua , Shoujo , Ngôn Tình
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Tượng Điểm Zero:

Truyện nói về một thần tượng siêu đẹp trai nhưng không được "thông minh" và một cô gái quê mùa nhưng siêu học giỏi...

Loading...

Danh sách chương

Chapter 95 05/11/2018

Chapter 94 16/09/2018

Chapter 93 27/08/2018

Chapter 92 07/08/2018

Chapter 91 06/08/2018

Chapter 90 29/07/2018

Chapter 89 24/07/2018

Chapter 88 24/07/2018

Chapter 87 24/07/2018

Chapter 86 24/07/2018

Chapter 85 24/07/2018

Chapter 84 24/07/2018

Chapter 83 24/07/2018

Chapter 82 24/07/2018

Chapter 81 24/05/2018

Chapter 80 24/05/2018

Chapter 79 24/05/2018

Chapter 78 23/04/2018

Chapter 77 23/04/2018

Chapter 76 11/04/2018

Chapter 75 11/04/2018

Chapter 74 11/04/2018

Chapter 73 11/04/2018

Chapter 72 11/04/2018

Chapter 71 11/04/2018

Chapter 70 11/04/2018

Chapter 69 11/04/2018

Chapter 68 11/04/2018

Chapter 67 11/04/2018

Chapter 66 11/04/2018

Chapter 65 11/04/2018

Chapter 64 11/04/2018

Chapter 63 11/04/2018

Chapter 62 11/04/2018

Chapter 61 11/04/2018

Chapter 60 11/04/2018

Chapter 59 11/04/2018

Chapter 58 11/04/2018

Chapter 57 11/04/2018

Chapter 56 11/04/2018

Chapter 55 11/04/2018

Chapter 54 11/04/2018

Chapter 53 11/04/2018

Chapter 52 11/04/2018

Chapter 51 11/04/2018

Chapter 50 11/04/2018

Chapter 49 11/04/2018

Chapter 48 11/04/2018

Chapter 47 11/04/2018

Chapter 46 11/04/2018

Chapter 45 11/04/2018

Chapter 44 11/04/2018

Chapter 43 11/04/2018

Chapter 42 11/04/2018

Chapter 41 11/04/2018

Chapter 40 11/04/2018

Chapter 39 11/04/2018

Chapter 38 11/04/2018

Chapter 37 11/04/2018

Chapter 36 11/04/2018

Chapter 35 11/04/2018

Chapter 34 11/04/2018

Chapter 33 11/04/2018

Chapter 32 11/04/2018

Chapter 31 11/04/2018

Chapter 30 11/04/2018

Chapter 29 04/04/2018

Chapter 28 04/04/2018

Chapter 27 04/04/2018

Chapter 26 04/04/2018

Chapter 25 04/04/2018

Chapter 24 04/04/2018

Chapter 23 04/04/2018

Chapter 22 04/04/2018

Chapter 21 04/04/2018

Chapter 20 04/04/2018

Chapter 19 04/04/2018

Chapter 18 04/04/2018

Chapter 17 04/04/2018

Chapter 16 04/04/2018

Chapter 15 04/04/2018

Chapter 14 04/04/2018

Chapter 13 04/04/2018

Chapter 12 04/04/2018

Chapter 11 04/04/2018

Chapter 10 04/04/2018

Chapter 9 04/04/2018

Chapter 8 04/04/2018

Chapter 7 04/04/2018

Chapter 6 04/04/2018

Chapter 5 04/04/2018

Chapter 4 04/04/2018

Chapter 3 04/04/2018

Chapter 2 04/04/2018

Chapter 1 04/04/2018