Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tên khác: Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Còn tiếp


6 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê:

Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.

Loading...

Danh sách chương

Chapter 94 05/11/2018

Chapter 93 05/11/2018

Chapter 92 05/11/2018

Chapter 91 05/11/2018

Chapter 90 05/11/2018

Chapter 89 11/10/2018

Chapter 88 10/10/2018

Chapter 87 10/10/2018

Chapter 86 10/10/2018

Chapter 85 10/10/2018

Chapter 84 10/10/2018

Chapter 83 10/10/2018

Chapter 82 10/10/2018

Chapter 81 10/10/2018

Chapter 80 22/09/2018

Chapter 79 22/09/2018

Chapter 78 22/09/2018

Chapter 77 22/09/2018

Chapter 76 09/09/2018

Chapter 75 29/08/2018

Chapter 74 27/08/2018

Chapter 73 27/08/2018

Chapter 72 27/08/2018

Chapter 71 27/08/2018

Chapter 70 27/08/2018

Chapter 69 27/08/2018

Chapter 68 27/08/2018

Chapter 67 06/08/2018

Chapter 66 06/08/2018

Chapter 65 05/08/2018

Chapter 64 02/08/2018

Chapter 63 24/07/2018

Chapter 62 24/07/2018

Chapter 61 24/07/2018

Chapter 60 24/07/2018

Chapter 59 24/07/2018

Chapter 58 24/07/2018

Chapter 57 08/06/2018

Chapter 56 02/06/2018

Chapter 55 02/06/2018

Chapter 54 02/06/2018

Chapter 53 02/06/2018

Chapter 52 28/05/2018

Chapter 51 24/05/2018

Chapter 50 20/05/2018

Chapter 49 16/05/2018

Chapter 48 06/05/2018

Chapter 47 04/05/2018

Chapter 46 15/04/2018

Chapter 45 14/04/2018

Chapter 44 11/04/2018

Chapter 43 04/04/2018

Chapter 42 04/04/2018

Chapter 41 04/04/2018

Chapter 40 04/04/2018

Chapter 39 04/04/2018

Chapter 38 04/04/2018

Chapter 37 04/04/2018

Chapter 36 04/04/2018

Chapter 35 04/04/2018

Chapter 34 04/04/2018

Chapter 33 04/04/2018

Chapter 32 04/04/2018

Chapter 31 04/04/2018

Chapter 30 04/04/2018

Chapter 29 04/04/2018

Chapter 28 04/04/2018

Chapter 27 04/04/2018

Chapter 26 04/04/2018

Chapter 24 04/04/2018

Chapter 23 04/04/2018

Chapter 22 04/04/2018

Chapter 21 04/04/2018

Chapter 20 04/04/2018

Chapter 19 04/04/2018

Chapter 18 04/04/2018

Chapter 17 04/04/2018

Chapter 16 04/04/2018

Chapter 15 04/04/2018

Chapter 14 04/04/2018

Chapter 13 04/04/2018

Chapter 12 04/04/2018

Chapter 11 04/04/2018

Chapter 10 04/04/2018

Chapter 9 04/04/2018

Chapter 8 04/04/2018

Chapter 7 04/04/2018

Chapter 6 04/04/2018

Chapter 5 04/04/2018

Chapter 4 04/04/2018

Chapter 3 04/04/2018

Chapter 2 04/04/2018

Chapter 1 04/04/2018