Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tên khác: Vĩnh Hằng Chí Tôn
Thể loại: Action , Manga , Mystery , Shounen , Supernatural
Tác giả: Kiếm Du Thái Hư
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vĩnh Hằng Chí Tôn:

Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.Truyện chữ Vĩnh Hằng Chí Tôn

Loading...

Danh sách chương

Chapter 128 05/11/2018

Chapter 127 05/11/2018

Chapter 126 05/11/2018

Chapter 125 05/11/2018

Chapter 124 05/11/2018

Chapter 123 05/11/2018

Chapter 122 10/10/2018

Chapter 121 10/10/2018

Chapter 120 10/10/2018

Chapter 119 10/10/2018

Chapter 118 16/09/2018

Chapter 117 16/09/2018

Chapter 116 12/09/2018

Chapter 115 05/09/2018

Chapter 114 05/09/2018

Chapter 113 29/08/2018

Chapter 112 29/08/2018

Chapter 111 29/08/2018

Chapter 110 29/08/2018

Chapter 109 09/08/2018

Chapter 108 05/08/2018

Chapter 107 29/07/2018

Chapter 106 26/07/2018

Chapter 105 24/07/2018

Chapter 104 24/07/2018

Chapter 103 24/07/2018

Chapter 102 24/07/2018

Chapter 101 24/07/2018

Chapter 100 24/07/2018

Chapter 99 24/07/2018

Chapter 98 24/07/2018

Chapter 97 11/06/2018

Chapter 96 08/06/2018

Chapter 95 02/06/2018

Chapter 94 28/05/2018

Chapter 93 24/05/2018

Chapter 92 23/05/2018

Chapter 91 19/05/2018

Chapter 90 06/05/2018

Chapter 89 01/05/2018

Chapter 88 21/04/2018

Chapter 87 20/04/2018

Chapter 86 20/04/2018

Chapter 85 20/04/2018

Chapter 84 20/04/2018

Chapter 83 20/04/2018

Chapter 82 20/04/2018

Chapter 81 20/04/2018

Chapter 80 20/04/2018

Chapter 79 20/04/2018

Chapter 78 20/04/2018

Chapter 77 20/04/2018

Chapter 76 20/04/2018

Chapter 75 20/04/2018

Chapter 74 20/04/2018

Chapter 73 20/04/2018

Chapter 72 20/04/2018

Chapter 71 20/04/2018

Chapter 70 19/04/2018

Chapter 69 19/04/2018

Chapter 68 19/04/2018

Chapter 67 19/04/2018

Chapter 66 19/04/2018

Chapter 65 19/04/2018

Chapter 64 19/04/2018

Chapter 63 19/04/2018

Chapter 62 19/04/2018

Chapter 61 19/04/2018

Chapter 60 19/04/2018

Chapter 59 19/04/2018

Chapter 58 19/04/2018

Chapter 57 19/04/2018

Chapter 56 19/04/2018

Chapter 55 19/04/2018

Chapter 54 19/04/2018

Chapter 53 19/04/2018

Chapter 52 19/04/2018

Chapter 51 19/04/2018

Chapter 50 19/04/2018

Chapter 49 19/04/2018

Chapter 48 19/04/2018

Chapter 47 19/04/2018

Chapter 46 19/04/2018

Chapter 45 19/04/2018

Chapter 44 19/04/2018

Chapter 43 19/04/2018

Chapter 42 17/04/2018

Chapter 41 17/04/2018

Chapter 40 17/04/2018

Chapter 39 17/04/2018

Chapter 38 17/04/2018

Chapter 37 16/04/2018

Chapter 36 16/04/2018

Chapter 35 15/04/2018

Chapter 34 15/04/2018

Chapter 33 11/04/2018

Chapter 32 11/04/2018

Chapter 31 11/04/2018

Chapter 30 11/04/2018

Chapter 29 11/04/2018

Chapter 28 11/04/2018

Chapter 27 11/04/2018

Chapter 26 11/04/2018

Chapter 25 11/04/2018

Chapter 24 11/04/2018

Chapter 23 11/04/2018

Chapter 22 11/04/2018

Chapter 21 11/04/2018

Chapter 20 11/04/2018

Chapter 19 11/04/2018

Chapter 18 11/04/2018

Chapter 17 11/04/2018

Chapter 16 11/04/2018

Chapter 15 11/04/2018

Chapter 14 11/04/2018

Chapter 13 11/04/2018

Chapter 12 04/04/2018

Chapter 11 04/04/2018

Chapter 10 04/04/2018

Chapter 9 04/04/2018

Chapter 8 04/04/2018

Chapter 7 04/04/2018

Chapter 6 04/04/2018

Chapter 5 04/04/2018

Chapter 4 04/04/2018

Chapter 3 04/04/2018

Chapter 2 04/04/2018

Chapter 1 04/04/2018